vovc
VCA-VOL
Waar hebben we het over:
> Wet en regelgeving
> Gevaren, risico en preventie
> Veiligheidsgedrag
> Taken, rechten, plichten en overleg
> Procedures en instructies
> Voorbereiden op noodsituaties
> Gevaarlijke stoffen
> Brand en Explosie
> Arbeidsmiddelen
> Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
> Elektriciteit en straling
> Ergonomische werkplek
> Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBMs)