dita
DIGITALE TACHOGRAAF
Waar hebben we het over:
> Wet en regelgeving
> Verplichtingen Werkgever
> Verplichtingen Werknemer
> Werking Digitale Tachograaf
> Tachograafkaarten
> Doel van de wet
> Belangrijke begrippen
> Arbeidstijden
> Rij- en rusttijden