cova
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Wat is communicatie?
> Communicatie is overdracht van informatie tussen de mensen individueel of als groep

Soorten communicatie
> Verbale en non-verbale
> Horizontale en verticale
> Formele en informele
> Naar het aantal betrokken personen
> Mondelingen en schriftelijke